के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

21 December 2012

प्रकृति बोल्दैन बोले पछि कसैले रोक्न र थाहा पाउन सक्दैन nature never talk but when it's talk none will able to know what it's talking about

प्रकृतिको  बारेमा कसैले वाहियाद भाषण  दिन्छ भने कहिले पनि त्यसको विस्वास नगर्नु होला किन भने प्रकृतिको घटना बारे आम  मानिस केहि थाहा हुदैन । उसले प्रकृतिको नाममा आफुलाई  फाइदा हुने कुराको विज्ञापनको  पनि गरिरहेको हुन्छ । त्यस कारण होस् पुराएर मात्र काम गर्नु होला ।


Post a Comment