के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

11 January 2013

प्रहरी जवान दाइ Prahari javan dai-Aisingh Dimdung Tamang tamandas


प्रहरी जवान दाइ

                                                    मिति: २०६४
प्रहरी जवान दाइ, राख्नुस् देशको नाम ।
तन मन वाचनले, गर्नुस् है काम ।
हाम्रो सेवा गर्नेलाई, हाम्रो छ सलाम ।
देशको सेवा गर्नेलाई, हाम्रो छ सलाम ।


अपराधीको लागि, बन्नु है फलाम ।
पीडित र शोषितको, बन्नु है मलाम ।
हाम्रो सेवा गर्नेलाई, हाम्रो छ सलाम ।
देशको सेवा गर्नेलाई, हाम्रो छ सलाम ।


देश र जनतालाई, सधैँ छातीमा ।
राखी अघि बढ्नेलाई, हाम्रो छ सलाम ।
सत्य सेवा सुरक्षा, मूल मन्त्र ।
गर्नु सेवा पुगेर, कुना कन्दरा ।


सत्य सेवा सुरक्षा, साह्रै ठूलो काम ।
यस्तो काम गर्नेलाई, हाम्रो छ सलाम ।
हाम्रो सेवा गर्नेलाई, हाम्रो छ सलाम ।
देशको सेवा गर्नेलाई, हाम्रो छ सलाम ।

आइसिंह डिम्डुङ तामाङ "तामाण्डास"
Post a Comment