के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

11 January 2013

सपूत छोरो Sapoot chhoro-Aisingh Dimdung Tamang tamandas


सपूत छोरो
                                                                मिति: २०६७
धर्तीको पुत्र हूँ म धर्ती मेरो माता ।
त्यही मातालाई खुशी राख्न गर्छु काम सशक्त ।
देश मेरो जन्मदाता म हूँ देशभक्त ।
देशको रक्षाको निम्ति बगाउँछु म रक्त ।


कर्तव्य नै हो मेरो बन्न देशको रक्षक ।
लोप लालचमा नपर्ने सच्चा राष्ट्र सेवक ।
असल मित्रुहरुको सदा म हूँ साधक ।
खराव शत्रुहरुको काँडा हूँ म बाधक ।

देशलाई माया गर्नेलाई मेरो छ सलाम ।
छाती चिरी हेरे हुन्छ पाउँछौँ देशको नाम ।
थकाइ मार्ने होइन युवा जागौँ गर्न विकास ।
सुती सुती धर्तीको वोज बनी नबस ।

आइसिंह डिम्डुङ तामाङ "तामाण्डास"
Post a Comment