के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

11 January 2013

साथी मर्द हूँ म ! Sathi Marda hun ma ! Aisingh Dimdung Tamang tamandas


साथी मर्द हूँ म !
मति: २०६४।०३।०८
हाल नसोध साथी बेहाल छु म ।
नाम नसोध साथी बदनाम छु ।
भोलिको कुरा नगर साथी अझै आज बाँकी छ ।
स्वतन्त्रताको कुरा नगर साथी बन्दी जीवन जिउँनु छ । 


खबर नसोध साथी बेखबर छु म ।
चैन कुरा नगर साथी बेचैन छु म ।
हाँस्ने कुरा नगर साथी रुदै छु म ।
सुखको कुरा नगर साथी दु:ख भोग्दै छु म ।

सहारा नमाग साथी आफै बेसहारा छु म ।
पानी नमाग साथी आफै प्यासी छु म ।
गन्तव्यको कुरा नगर साथी बाटो लामो छ ।
भगवानको कुरा नगर साथी त्यो त अदृश्य पो छ ।

काम नसोध साथी बेकाम छु म ।
मिरमिरेलाई होइन साथी गोधुलीलाई पर्खन्छु म ।
दाग नलगाई देऊ साथी बेदाग छु म ।
दोष नलगाई देऊ साथी निर्दोष छु म ।

सम्मान नगर साथी बेइमान हूँ म ।
मान नगर साथी दुश्मान हूँ म ।
लायक नसम्झ साथी नालायक हूँ म ।
तर......... नामर्द होइन साथी मर्द हूँ म ।

आइसींह डिम्डुङ तामाङ "तामाण्डास"
Post a Comment