के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

11 January 2013

थाहा छैन मायाको अर्थ Thaha chhaina mayako artha


थाहा छैन मायाको अर्थ

                                                    मिति: २०६५।०७।२७
थाहा छैन, मायाको अर्थ, के होला ।
कोही भन्छन्; बाँच्ने आधार, कोही भन्छन्; प्रीतको सागर ।
तर सबैले भोग्नै पर्ने, जिनदगानी रहेछ माया ।
थाहा छैन, मायाको अर्थ, के होला ।


कसैलाई जीवन हो माया, कसैलाई जलन हो माया ।
कसैलाई मीठो बोली माया, कसैलाई तातो गोली माया ।
कसैलाई जीत हो माया, कसैलाई गीत हो माया ।
कसैलाई नशा हो माया, कसैलाई दशा हो माया ।


जीवनको कथा हो माया, मनको व्यथा हो माया ।
कसैलाई पर्खि बस्नु पर्ने, जीवनको रीत हो माया ।
कसैलाई सास हो माया, कसैलाई विनाश हो माया ।
कसैलाई ऋतु हो माया, कसैलाई मृत्यू हो माया ।

आइसिंह डिम्डुङ तामाङ "तामाण्डास"
Post a Comment