के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

10 April 2013

Bridge Course at Violet Educational Center (VEC), Golfutar

भी ई सी  मा Bridge Course Classes हुन लाको हुदा एक्छुक SLC सकेर बसेका विद्यार्थीहरुले शिघ्र आफनो seat   सेरक्षित गर्नु होला । पहिले आउनेहरुलाई प्राथमिकता दिऎनेछ  । साथ  साथै साथै Language  Classes र Computer Classes हरु पनि बैशाख पहिलो हप्ता देखि सुरु हुदैछ.

                                           Violet Educational Center (VEC)
Post a Comment