के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

27 August 2013

Buddha was born in Nepal, it is a universal truth -tamandas

जसले बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर प्रचारप्रसार गर्छन् उसको आयु १ वर्ष घढ्छ । र जसले बुद्ध लुम्विनीमा जन्मेको हो तर लुम्विनी भारतमा पर्छ भनेर गलत सुचना आरु व्यक्तिलाई दिन्छ उसको ६ महिना आयु घढ्छ ।


One who gives wrong information, that Buddha (बुद्ध) was born in India, his/her life reduced by 1 year and one who says or gives wrong information, that Buddha was born in Lumbini but Lumbini lies in India his/her life reduced by 6 months.


It is true that, Buddha was born in Nepal. It is also true that, birthplace of Buddha, Lumbini lies in Nepal.


Additional information:

The writer of world largest religious epic MAHABHARATA (महाभारत) is Ved Vyas(वेद व्यास), who was born in Daumail of Nepal in Tanahun District. 
Post a Comment