के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

11 February 2014

रिगसाङ लिङ वौद्ध गुम्वा एक परिचय

"सवैको चाहना, विश्‍वशान्तिको कामना" भन्‍ने नाराको साथ गाउँ गाउँमा भातृत्व तथा प्रेममय भावनाको निर्माण गर्नको लागि वि. सं. २०६५-०९-१५ तद्अनुसार वुद्ध सं. २५५२ मा स्थापित भएको "रिगसाङ्ग लिङ्ग वौद्ध गुम्वा" नेपालको वागमती अञ्‍चल, नुवाकोट जिल्‍लाको सामरी गाउँ विकास समिति अन्तर्गत वडा नं. ६ मैवल गाउँमा पर्छ। नेपाल अहिंसावादी वौद्ध धर्म विश्‍वशान्ति चक्र संघसंग आवद्ध यो गुम्वा निर्माण गर्दा दान गर्नुहुने दाताहरुको नामावली यसप्रकारका छन्।


कोन्छ्यो सुमला छ्याग छल्‍लो नमो वुद्ध धर्म संघाय

क्र.सं.
नाम
ठेगाना
सहयोग रकम (रु.)
१.
गंगसिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१०,०२५।-
२.
सम बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१०,०१५।-
३.
खेन्‍राब दोर्जे लामा
सामरी-६, नुवाकोट
१०,०१०।-
४.
मन बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१०,०१०।-
५.
हरि कुमार डिम्डुङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१०,०१०।-
६.
कर्म डोल्मो लामा
सामरी-६, नुवाकोट
१०,००२।-
७.
उर्केन तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१०,०००।-
८.
मिन बहादुर गुरुङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
५,५००।-
९.
पूर्णमान तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
५,१००।-
१०.
गोप्ले तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
५,०५०।-
११.
धन बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
५,०२०।-
१२.
सेर्क्युङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
५,०१५।-
१३.
शान्ति घले
सामरी-६, नुवाकोट
५,००५।-
१४.
प्रेम दोर्जे वल लामा
छत्तिवन, मकाचनपुर
५,०००।-
१५.
वाङगुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
५,०००।-
१६.
कामी तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
४,५००।-
१७.
गेवा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
४,०००।-
१८.
साङवोन तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
३,००३।-
१९.
मसी तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
३,०००।-
२०.
सिंङ्ग बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,५००।-
२१.
जयमान तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,५००।-
२२.
सुब्बा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,५००।-
२३.
मुइचा थोक्र
सामरी-६, नुवाकोट
२,५००।-
२४.
धनसिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,५००।-
२५.
छिरिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,५००।-
२६.
वीरे तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,५००।-
२७.
तासाङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,५००।-
२८.
बुद्धिमान तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०५०।-
२९.
सोम्परे तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०५०।-
३०.
सुप बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०५०।-
३१.
कल बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०१०।-
३२.
प्रताप तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००७।-
३३.
गोरे तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
३४.
प्योतोल तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
३५.
ल्पासिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
३६.
फैडुब तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
३७.
चङ्गा थोक्र
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
३८.
तावोन तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
३९.
होम बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४०.
कन्तराङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४१.
खाम्बा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४२.
बुद्धे तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४३.
ल्माङतुङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४४.
छेदोर्जे तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४५.
दलवीर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४६.
मगले थोकर
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४७.
मैत्ता तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४८.
जीत बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
४९.
तक्मोल तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,००५।-
५०.
चोण्डा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५१.
डुबा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५२.
विष्णु बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५३.
गेरे वाईबा
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५४.
खिचेन तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५५.
नम्चा लामा
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५६.
न्मालाम तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५७.
सेर्क्युङ फ्युवा
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५८.
सुब्बा डिम्डुङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
५९.
मुक्देन च्याङ्बा
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६०.
सूर्य बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६१.
सन्चे तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६२.
कर्म वाईबा
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६३.
फौसिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६४.
उर्चासिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६५.
कालु तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६६.
बुद्धि वाईबा
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६७.
दावा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६८.
गंगसिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
६९.
छेवाङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
२,०००।-
७०.
चन्द्र बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,५००।-
७१.
समनसिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,१०१।-
७२.
छिन्चोरोङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,१००।-
७३.
काजीमान तामाङ्ग
टिकाटुङ, धादिङ
१,०५०।-
७४.
सविता पाख्रिन
गैरा, धादिङ
१,०२०।-
७५.
तुय तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,०११।-
७६.
नेमा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,०१०।-
७७.
सेक बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,०१०।-
७८.
तर्क्याल तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,०१०।-
७९.
शेर बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८०.
भातुर वाईबा
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८१.
तोन्जे तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८२.
अईत तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८३.
रौता तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८४.
मुईचा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८५.
चङ्ग झाँक्री
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८६.
विपा वाईबा
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८७.
नेमा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८८.
लेम्बा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
८९.
सुब्बा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९०.
निङमा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९१.
सन्व बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९२.
छेत्रे तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९३.
सूर्य बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९४.
मरु लामा
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९५.
पूर्ण बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९६.
छैवोन तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९७.
सिर्चा लामा
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९८.
दमोदर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
९९.
मुईचा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१००.
सेल्पोन तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०१.
बुद्धि तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०२.
लेम्वा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०३.
लदिरिङ
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०४.
वीर बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०५.
कमी तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०६.
उर्कली तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०७.
मोन्जा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०८.
दल बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१०९.
मन लामा
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
११०.
प्रताप लामा
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
१११.
लालसिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
११२.
मंगल लामा
देउराली, नुवाकोट
१,००५।-
११३.
टोक्चोरोङ तामाङ्ग
पनेरा, नुवाकोट
१,००५।-
११४.
वीर बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
११५.
लवाङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००५।-
११६.
मौसिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००२।-
११७.
खर्पा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००१।-
११८.
लरिन तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००१।-
११९.
शेर बहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००१।-
१२०.
खम्चा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००१।-
१२१.
रौसिङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००१।-
१२२.
ल्माङतुङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,००१।-
१२३.
कर्मी तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,०००।-
१२४.
देरोङ तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,०००।-
१२५.
सूर्य बाहादुर तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,०००।-
१२६.
नेमा तामाङ्ग
सामरी-६, नुवाकोट
१,०००।-

वि.सं. २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पुर्‍याउनु भन्दा पहिलेको स्वरुप।Post a Comment